دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی | بلاگ

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی

تعرفه تبلیغات در سایت
آنگاه که غرور کسی را له می کنی، 
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، 
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، 
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری، 
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، 
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری، 
می خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 0:36